کنترل جوجه ها

علائم جوجه های سالم

علائم جوجه های سالم:

به طور بصری می توان تا حدودی سلامت جوجه ها را تخمین زد. جهت تعیین علائم جوجه های سالم زمایشهای زیر مفید است:

  1. تمام قسمتهای بدن جوجه ها در هنگام تحویل گرفتن باید خشک باشد جوجه هایی که تمام یا قسمتی از بدنشان مرطوب است باید حذف شوند. در جوجه های سالم کرکهای سطحی سطح بدن بلند ، پرپشت ، خشک و پف کرده است.
  2. جوجه هایی که آثار فلجی می دهند باید شناخته و حذف شوند. برای این منظور باید با انگشت پشت بدن جوجه را گرفته و با ملایمت آنها را بلند کنید. جوجه های سالم بلافاصله عکس العمل نشان می دهند و به طور یکنواخت و سریع مانند پا زدن به دوچرخه، دست و پا می زنند. ولی جوجه های فلج یک یا دو پای خود را جمع می کنند.
  3. آن جوجه هایی که ورم ناف دارند باید شناخته و حذف شوند. برای این کار فقط کافی است جوجه را از پشت در کف دست خوابانده و با فوت کردن ملایم پرهای کرکی وسط محوطه شکمی را کنار زد در این صورت محل ناف را می توان به آسانی دید. در جوجه های سالم هیچگونه برجستگی مشخص یا ترشح در این قسمت مشاهده نمی شود . جوجه هایی که ورم ناف دارند بلافاصله باید جدا و معدوم شوند.
  4. جوجه هایی که دارای شکمی خمیری و چسبناک بوده و ی قسمتی از کرک محوطه بطنی بر روی بدن آنها زایل شده باشد باید حذف شوند.
  5. باید جوجه ها از نظر اندازه جثه وزن و رنگ یکسان و یکنواخت باشند.
    جوجه های ضعیف و ریز و آن هایی که دارای گردن و منقار کج و غیر عادی هستند باید حذف شوند.
  6. میانگین وزن مطلوب برای جوجه های گوشتی در سن یک روزگی 40 گرم است. تحقیقات نشان داده است که هر چه وزن جوجه یک روزه بیشتر باشد وزن آن در هنگام عرضه به بازار بیشتر خواهد بود.