کراتین

كراتين: کراتین تركيبي با اهميت محوري در متابوليسم انرژي به خصوص در سلول هاي عضلاني است و به همين دليل 90% ذخاير كراتين بدن در بافت هاي عضلاني يافت مي شود. بخشي از نياز كراتين در جانوران از منبع خوراكي با پروتئين حيواني تأمين مي گردد. توليد كراتين در چرخه de-Novo (سنتز از واحدهاي كوچكتر) و از طريق متيلاسيون نوعي ...
اسید آمینه

اسیدهای آمینه

تعادل اسيد هاي آمينه: درك كافي از اين مهم ضروري به نظر مي رسد كه طيور گوشتي به خودي خود نيازي به پروتئين خام ندارند. بلكه آنها به ميزان دقيق و متعادل از تك تك اسيدهاي آمينه نيازمندند. متعادل نمودن اسيدهاي آمينه تحت عنوان « مفهوم پروتئين ايده آل » مطرح مي گردد. اين مفهوم به معناي آن است كه ...
کنترل جوجه ها

علائم جوجه های سالم

علائم جوجه های سالم: به طور بصری می توان تا حدودی سلامت جوجه ها را تخمین زد. جهت تعیین علائم جوجه های سالم زمایشهای زیر مفید است: تمام قسمتهای بدن جوجه ها در هنگام تحویل گرفتن باید خشک باشد جوجه هایی که تمام یا قسمتی از بدنشان مرطوب است باید حذف شوند. در جوجه های سالم کرکهای سطحی سطح بدن ...

اطلاعات راجع به دان

اطلاعات مفید راجع به دان و خوراک طیور همیشه بیشترین هزینه های واحدهای پرورش جوجه های گوشتی مربوط به دان و خوراک طیور است. مهم ترین نکته در تهیه جیره برای سنین مختلف مواد اولیه جوجه، توجه به میزان احتیاجات انرژی و پروتئین در سن مورد نظر و برآورده ساختن احتیاجات آن توسط ترکیب مواد اولیه است. همواره لازم است در ...