اطلاعات راجع به دان

اطلاعات مفید راجع به دان و خوراک طیور
  1. همیشه بیشترین هزینه های واحدهای پرورش جوجه های گوشتی مربوط به دان و خوراک طیور است.
  2. مهم ترین نکته در تهیه جیره برای سنین مختلف مواد اولیه جوجه، توجه به میزان احتیاجات انرژی و پروتئین در سن مورد نظر و برآورده ساختن احتیاجات آن توسط ترکیب مواد اولیه است.
  3. همواره لازم است در بالانس جیره به نسبت میزان انرژی و تمام مواد مغذی دقت شده و با تغییر میزان انرژی نسب رعایت شود زیرا طیور تنها به میزان تأمین مورد نیاز دان مصرف می گنند.
  4. محل ذخیره و زمان ذخیره مواد اولیه دان بسیار مهم است چرا که تمام مواد اولیه در یک زمان و با یک نسبت در دان کاربرد ندارند. از آنجاییکه عامل مؤثر بر رشد کپکها طی دوره ذخیره سازی غلات حرارت و رطوبت محیط است ، لذا کاهش رطوبت نسبی هوای انبار به پایین تر 15 درصد و کاهش دما تا حد امکان (کمتر از 25 درجه سانتیگراد) بنا به شرایط بهترین حالت ممکن جهت جلوگیری از رشد قارچ ها است. استفاده از اسیدهای عالی نیز در این راستا مؤثر است.
  5. توجه به آسیاب و اندازه ذرت تولیدی مهم است. چنانچه ذرات درشت تر از حد استاندارد در دان موجود باشد احتمال پارگی توری وجود دارد. همچنین فرسودگی چکشها باعث جلوگیری از شکسته شدن دانه ها و پودر کردن آن ها می شود.
  6. استفاده از چربی های گیاهی علاوه بر تأمین انرژی دان، باعث چسبیدن اجزاء ریز مغذی به ذرات درشت دان و جلوگیری از پراکنش و هدر رفتن آن ها می شود.
  7. عدم رعایت استفاده از منابع پروتئینی با کیفیت بالا، سبب ایجاد استرس متابولیکی، صرف انرژی زیاد و ایجاد رطوبت در بستر می شود.
  8. نسبت میان اسیدهای آمینه تأمین شده از طریق دان و خوراک طیور بسیار مهم است. مثلاً نسبت میان متیونین و سیستئین و یا نسبت بین آرژنین و لیزین که بر حفاظت پرنده در استرس گرمایی وآلودگیهای باکتریایی مؤثر است.
  9. ذخیره طولانی مدت مواد اولیه باعث فساد آنها و تأثیر منفی بر روی عملکرد خواهد شد .دان آماده ، فسادپذیری بیشتری نسبت به مواد اولیه مخلوط نشده دارد، بنابراین لازم است به اندازه مصرف روزانه دان ساخته شود
شكل فيزيكي خوراك:

كيفيت جيره هاي پلت سبب بهبود افزايش وزن و بازده خورا ك مي گردد. نخستين بار در سال 1937 محققاني اعلام كردند كه شكل پلت خوراك بهتر از خوراك آردي است. از طريق پلت چگالي حجمي جيره افزايش مي يابد. و امكان تحميل تناژ بالاتر حمل و نقل را فراهم مي كند. ضمنا سبب كاهش پل بستن در هنگام تخليه بين ها مي گردد. يكي از مباني تعيين كيفيت پلت سطح مازاد خوراك پودر شده در هنگام پلت است. تحقيقات نشان مي دهد كه جيره هاي پلت سبب كاهش زمان خوراك خوردن جوجه هاي گوشتي و در نتيجه كاهش مصرف انرژي طي مصرف خوراك مي گردد.